LINKS

Indberetning af utilsigtede hændelser, for patienter:

https://stps.dk/da/

Patientinformationer:
Dansk Dermatologisk Selskab

Eksem og allergi:
Videncenter for Allergi 
Sund hud 
Håndeksem

Børneeksem:
Atopisk Eksem Forening

Psoriasis:
Psoriasis.dk

Danderm:
Danderm.dk

Kræftens bekæmpelse:
Cancer.dk